Maják J.R

Maják a muzeum Járy CimrmanaMaják a muzeum Járy Cimrmana

Jednu z nich najdeme v osadě Příchovice. Otevřeli ji  v červnu 2013 na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš v areálu U Čápa, jedná se o muzeum s majákem Cimrmanovy  doby (maják je oficiální název pro rozhlednu) - poklep na základní kámen proběhl  11.6.2011, jde o dílo architekta Martina Rajniše. V muzeu je umístěna značná část géniovy pozůstalosti, která se původně  nacházela v depozitářích společnosti a divadla Járy Cimrmana, dále se jedná o autentické  předměty, jež byly získány ve veřejné sbírce od pojizerských pamětníků. Při prohlídce  tak nahlédneme do Cimrmanovy domácnosti a dostane se i na vybavení školní třídy, kde  všeuměl vyučoval.